Nordens ledande utbildningsföretag inom feng shui

omfengshui.jpg

Om feng shui

Läran om feng shui har rötter så långt tillbaka i tiden som 3000-6000 år. Vi går tillbaka till urgammal kunskap för att skapa bättre nutid och framtid. Syftet med feng shui är att skapa sköna och hälsosamma miljöer oavsett om vi befinner oss inomhus eller utomhus.

Feng shui kan användas i alla sammanhang. Det är något så ovanligt som en filosofi, konstform och en vetenskap på en och samma gång. Det är numera bevisat att människor som använder feng shui mår bättre och är lyckligare. Feng shui har ett ödmjukt sätt att se på livet och själva kärnan i feng shui är att leva i samklang med vår omgivning. Det skapar hälsa och bättre livskvalitet.

Med feng shui går det att få svar på frågor som du inte tidigare kunnat sätta fingret på. Feng shui är till stor del sunt förnuft och mycket ligger redan nedärvt i våra gener.

 

Olika feng shui-inriktningar

Feng shui är som ett vackert gammalt träd. Trädet har en vacker stabil stam som står för den optimala harmonin och balansen mellan människan och dess omgivning. Trädet står i Kina men har rötter som sprider sig långt ut i angränsande länder. Det står ett liknande träd i Indien som kallas vastu sastra. Feng shui-trädet hämtar näring genom sina rötter från olika feng shuimästare som sedan lång tid tillbaka  gått till en annan värld. Stammen bär deras budskap om harmoni och balans upp genom de olika grenarna.

Grenarna i sig är många men det finns två stora grundgrenar och det är Formskolan som är den äldsta och därefter kommer Kompasskolan. Det finns åtminstone nio olika stora grenar i trädet. Dessa grenar är skolor som lägger fokus på stjärnor, astrologi, matematiska uträkningar, nummerologi, jordstrålning, rumsformationer och chiflöden. En del skolor är intuitiva och arbetar med känslan i ett rum. För andra skolor är kompassen det viktigaste redskapet.

När man betraktar feng shui-trädet så är det enormt vackert i sin mångfald. På varje gren finns mängder med vackra löv och frukter som representerar olika feng shui-konsulter och deras budskap. Varje konsult har olika färdigheter och olika verktyg. De har i grunden samma budskap men deras verktyg och infallsvinklar varierar. Det som gör en konsult duktig är om konsulten kan servera en frukt som hjälper människor nå balans och harmoni i livet. Balans och harmoni var fröet som en gång fick trädet att börja växa.

 

Susanna Utbults syn på de olika inriktningarna inom feng shui

Susanna Utbult är ansvarig lärare för feng shui-konsultutbildningen och hon säger:

Det finns många olika feng shui-tekniker och inriktningar runt om i världen. Jag skulle vilja säga att det finns aldrig bara en sanning. Du behöver finna din egen sanning, som känns rätt för dig. Det går inte att säga att “det DÄR är fel inriktning och den HÄR inriktningen är den enda rätta”. Jag tycker att det är viktigt att ha respekt och att visa ödmjukhet inför alla tekniker och skolor.

Det är självklart, att om du har studerat ett system i åratal, är det detta som fungerar bäst för dig. Men bara för att det är bäst för dig, utesluter det inte att det kan finnas andra sätt att uppnå samma mål.

Jag har haft förmånen att studera för olika lärare och mästare och jag tycker om att kunna jämföra de olika systemen för att hitta gemensamma nämnare och också för att se olikheterna. Visst hade det varit enkelt om det bara hade funnits ett enda system utan motsättningar och tvetydigheter men i feng shui finns inte ett sådant “enda” system. Vilket system du än bestämmer dig för att använda, så är det viktigt att ha en stabil grundkunskap.

Vi är medlemmar av

  

Svenska Feng Shui Förbundet

 

International Feng Shui Association

Röster om oss

Röster från kursdeltagare

Gott och väl värt pengarna! Mycket material och kunskap!

Bra och seriös kurs!

Bra och tydligt material - kommer att vara till nytta i framtiden. Pedagogisk undervisning som blir konkret fast ämnet ibland är mer abstrakt.