Educating tomorrow´s consultants

Om feng shui

Läran om feng shui har rötter så långt tillbaka i tiden som 3000-6000 år. Vi går tillbaka till urgammal kunskap för att skapa bättre nutid och framtid. Syftet med feng shui är att skapa sköna och hälsosamma miljöer oavsett om vi befinner oss inomhus eller utomhus.

Feng shui kan användas i alla sammanhang. Det är något så ovanligt som en filosofi, konstform och en vetenskap på en och samma gång. Det är numera bevisat att människor som använder feng shui mår bättre och är lyckligare. Feng shui har ett ödmjukt sätt att se på livet och själva kärnan i feng shui är att leva i samklang med vår omgivning. Det skapar hälsa och bättre livskvalitet.

Med feng shui går det att få svar på frågor som du inte tidigare kunnat sätta fingret på. Feng shui är till stor del sunt förnuft och mycket ligger redan nedärvt i våra gener.

 

Susanna Utbults syn på olikheterna inom feng shui:

Det finns många olika feng shui-tekniker och inriktningar runt om i världen och det finns inte bara en enda sanning. Du behöver finna din egen sanning, som känns rätt för dig. Det går inte att säga att “det DÄR är fel inriktning och den HÄR inriktningen är den enda rätta”. Jag tycker att det är viktigt att ha respekt och att visa ödmjukhet inför alla tekniker och skolor.

Det är självklart, att om du har studerat ett system i åratal, är det detta som fungerar bäst för dig. Men bara för att det är bäst för dig, utesluter det inte att det kan finnas andra sätt att uppnå samma mål.

Jag har haft förmånen att studera för olika lärare och mästare och jag tycker om att kunna jämföra de olika systemen för att hitta gemensamma nämnare och också för att se olikheterna. Visst hade det varit enkelt om det bara hade funnits ett enda system utan motsättningar och tvetydigheter men i feng shui finns inte ett sådant “enda” system. Vilket system du än bestämmer dig för att använda, så är det viktigt att ha en stabil grundkunskap.

Nordic School of Feng Shui
Sockenvägen 1
475 31 Öckerö
Sweden

Phone: +46(0)704 505714

Email: info@nordic-fengshui.com

Susanna Utbult London Ltd
c/o Simon Brown
3 Marlow House
Calvert Avenue
London E2 7JL
London, UK

input[type=text] { width: 90%; } input[type=email] { width: 90%; } textarea { width:90%; height:100px; }