Educating tomorrow´s consultants

Svenska Fengshui Förbundet

Konsultutbildning

Nordic Style Feng Shui

Världen förändras i snabb takt och människan tvingas anpassa sig till nya förhållanden. Trots att människan är mycket anpassningsbar finns ändå grundläggande behov och nedärvda beteenden som till stor del styr välmående och hälsa. När dessa behov åsidosätts uppstår en effekt som direkt visar sig både på ett fysiskt och ett psykiskt plan. Genom kunskap om hur människan påverkas och reagerar i olika miljöer går det att återskapa förutsättningar för ett gott och hälsosamt liv i ett modernt samhälle. Feng shui ger vetenskapliga nycklar och förståelse för hur dessa miljöer skapas.

På Nordic School of Feng Shui´s konsultutbildning får du viktig grundläggande kunskap om hur miljö, färg och form samspelar för att bilda en balanserad helhet i rum och byggnader så att människor trivs och mår bra.

Här utvecklas din intuition och känsla men också förståelsen för hur viktiga väderstrecken är. Marken, tomtens naturliga förutsättningar och hur ett hus placeras i naturen spelar en avgörande roll för människors välmående och trivsel. 

I västvärlden används feng shui ofta inom inredning och vi "översätter" feng shui för att passa nordiska inredningsförhållanden. Du lär dig också att inreda med hjälp av kompassen och tekniker från klassisk feng shui.

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av arkitektur, design, färg, form, inredning, hälsa och personlig utveckling för att få en bredare kompetens.

Viktigt

  • Vid avbruten utbildning återbetalas inte kursavgift, då du uppburit en plats.
  • Betalning ska ha kommit in innan kursen börjar.
  • Vid tillfällig sjukdom kan förlorad tid tas igen genom inspelade lektioner. Vid längre tids sjukdom erbjuds plats vid nästa utbildningstillfälle. Det finns alltid möjlighet att ta igen det du eventuellt missat.
  • Om skolan av någon anledning måste ställa in en kurs återbetalas helt inbetalt belopp.
  • Om skolan av någon anledning måste avbryta en pågående kurs, erbjuds plats i annan grupp/ inspelade lektioner alternativt återbetalas varje enskilt steg som blir inställt.

Kvalitet i utbildningen

  • Våra lärare har gedigen utbildning och lång yrkeserfarenhet.
  • Nordic School of Feng Shui är auktoriserad av Svenska Feng Shui Förbundet för trygghet och kvalitet i din utbildning.
  • Efter avslutad utbildning med godkänt certifieringsarbete, har du möjlighet att bli medlem i Svenska Feng Shui Förbundet.

“The value of an education is the training of the mind to think something that cannot be learned from textbooks.”

Albert Einstein

Nordic School of Feng Shui
Sockenvägen 1
475 31 Öckerö
Sweden

Phone: +46(0)704 505714

Email: info@nordic-fengshui.com